JAK ŽÍT DLOUHO.cz

Znovunastolení a udržení rovnováhy jakékoliv části těla s cílem dospět opět k rovnováze.

KOŠÍK

 x 

košík je prázdný

Tachyonová energie - forma beztvaré energie nulového bodu

Podle kvantové fyziky není hmotný vesmír ničím jiným, než jen velmi zhuštěnou formou energie. Všechno, co existuje v tomto vesmíru, od nejjemnějších, čistých oblastí energetických struktur, až po nejhrubší a nejhustější oblasti hmoty, je uspořádáno v energetickém kontinuu. Z těchto vysoce čistých subtilních oblastí neustále proudí energetické toky, začínají z kauzálního nebo extra kauzálního světa, jak je uvedeno v nauce „Jóga“ a pohybují se dolů přes astrální, éterické, elektromagnetické úrovně až do materiálních těl.

1tach2tach 

Všechno, co na Zemi existuje, existuje ve svém vlastním energetickém kontinuu, naše těla jsou toho skvělým příkladem. Navíc k materiálnímu, fyzickému tělu, jak ho vnímáme našimi smysly, patří i několik dalších vrstev energetických těl. Energetické kontinuum proudí všemi vrstvami energie od nejvyšších, nejjemnějších těl až dolů do materiálního těla. Energie proudící energetickým kontinuem pochází z jednoho zdroje. V Indii se tento zdroj nazývá Božská matka. Křesťanství tomu říká Duch svatý a v mnoha moderních duchovních učeních se to nazývá kosmická energie. Moderní fyzika to pojmenovává jako energie nulového bodu. 

V tomto bodě je důležité pochopit, že by energie nulového bodu neměla být zaměňována za určitou formu energie, jako třeba éterickou nebo astrální energii. Energie nulového bodu je beztvará. Je zdrojem všeho. Všechny sféry jemnohmotných energií jsou pouze součástí energetického kontinua.

3tach

Tachyonová energie má sama v sobě uložený veškerý potenciál potřebný pro vytvoření dokonalého energetického kontinua v každé individualizované životní formě. Například všechno, co se děje v lidském těle, již existuje uvnitř Tachyonu v perfektní formě. Gabriel Cousens M.D., ve své knize “Duchovní výživa Tachyonů” uvedl, že Tachyony existují spolu se subtilními organizujícími energetickými poli (SOEPy) za rychlostí světla. Tachyony působí společně se SOEPy a tím vytvářejí spojení mezi neomezeným potenciálem za hranici rychlosti světla a našim světem forem.

 

SOEP uvnitř SOEPu uvnitř SOEPu 

SOEPy mění Tachyony na frekvenci, která je požadována na udžení rovnováhy systémů nebo podsystémů, které drží SOEPy pohromadě! SOEPy každou chvíli harmonizují nebo rozkládají svoje podstruktury. Všechno má svoje SOEP. SOEP je kousek vědomí. Toto vyrovnává rovnováhu v materiálním světě. 

 

Život, jak ho známe se od počátku točí kolem SOEPů. Sperma i vajíčko, oba mají svoje vlastí SOEP. Když se tyto dva SOEPy spojí do vývoje nového SOEPu, něco zázračného se stane! Tento nový SOEP ví všechno o formě, kterou vytváří. Barvu očí, tělesnou soustava, pohlaví, všechno! 

A tak proces vytváření nového člověka začal. SOEPy jsou klíčem k našemu světu forem! 

Z energetického pohledu vypadá tok energie takto: 

 

 

Na znázorněném obrázku vidíme SOEP játry, který představuje zelené pole kolem játry. 

Když má SOEP játry přístup k Tachyonům, přeměňuje z celkového potenciálu Tachyonu přesnou frekvenci, která je potřebná pro podporu energetického zdraví játry. Potenciál Tachyonu je na tomto obrázku znazorněn malými stříbrnými kuličkami. Frekvence, kterou SOEP játry z potenciálu Tachyonu přeměnil je znázorněna vlnovkovými bílými čárami. 

Toto je přírodní proces každého SOEPu. Když je celý tento proces neporušen, tak radostné zdraví a spojení se vším co je, je normální. 

V našem moderním světe je tento přirozený tok bohužel přerušený velkým množstvím událostí! Sahajících od vlastně vytvořených bloků v přirozeném toku energie, která prochází energetickým kontinuem až po nepřirozené vyčerpávání a ničení našich zdravých SOEPů pomocí EMP, záření, pesticidů, znečistění atd. 

"SOEP ovlivněný Tachyonem je klíčem k zářivému zdraví!" Jak uvedl David Wagner, profesor University Integrovaných věd v Kalifornii "SOEPy přesně ví, kterou frekvenci potřebují. Jsou vědomé! Vědí jakou formu drží pohromadě. Proto se játra nestanou slinivkou břišní. Játra vědí, že jsou vašimi játry a částí celého vašeho systému. Tachyon představuje nejbezpečnější a nejpřirozenější cestu dostat se zpět do energetického zdraví a rovnováhy Pokud získáme energetickou rovnováhu, rovnováha fyzického těla bude následovat. Jsme opravdu na pokraji nové cesty k úplnému zdraví.

Závěr

Díky tomuto revolučnímu objevu máme dnes k dispozici prostředky, jak dobíjet vyčerpané SOEPy pomocí Tachyonu. Tachyonizační proces, vynalezený v roce 1990 přeměňuje strukturu přírodních materiálů na submolekulární úrovni a mění je na Tachyonové antény. Tachyonizované materiály, jak je můžeme vidět dnes, pomáhají lidem ve více než 93 zemích najít jejich rovnováhu a zářivé zdraví!