JAK ŽÍT DLOUHO.cz

Znovunastolení a udržení rovnováhy jakékoliv části těla s cílem dospět opět k rovnováze.

KOŠÍK

 x 

košík je prázdný

Pycnogenol Strong a Pycnogenol - pro lepší tělesnou zdatnost

Pycnogenol® je extrakt získávaný z kůry pobřežní borovice, která roste v lesích jihozápadního regionu Francie, v ekologickém prostředí, zcela bez kontaminace cizorodých látek. V Pycnogenolu® nejsou stopy pesticidů ani toxických rozpouštědel, při jeho výrobě nejsou používány žádné geneticky modifikované organismy. Obsahuje bioflavonoidy jako katechin, taxifolin a různé ovocné kyseliny. Pomocí standardizované, validizované a automatizované extrakce lze získat výnos až 70 % prokyanidinů.

Tento růžovo až červenohnědý velmi jemný prášek s charakteristickou aromatickou vůní a trpkou chutí je teplu odolný a stabilní při pokojové teplotě více než tři roky, pokud je skladován v dobře uzavřené nádobě bez přítomnosti přímého slunečního svitu. Tyto fyzikálně-chemické vlastnosti činí z Pycnogenolu® všestrannou aktivní látku vhodnou pro dlouhodobé použití.

Pycnogenol® prošel přísnými mezinárodními požadavky na bezpečnost produktu.

 

Byl testován v mnoha klinických výzkumných studiích bez výskytu vedlejších efektů.

Byl studován britským Ministerstvem zemědělství, rybolovu a potravin jako aktivní potravinová složka.

Je používán jako doplněk stravy v mnoha zemích světa, včetně USA.

Má mezinárodní registrovanou ochrannou známku, je chráněn dvěma americkými a dalšími mezinárodními patenty.

Hvězda mezi antioxidanty?

Pycnogenol® byl v řadě studií představen jako jeden z nejsilnějších přírodních antioxidantů.

Na univerzitě v Berkley (California, USA) Dr. Lester Packer prokázal, že Pycnogenol® je silnější než vitamíny C a E. Zjistil, že je tak silný, že doslova „recykluje“ oxidovaný (spotřebovaný) vitamín C zpátky do bioaktivní formy a vitamín E chrání před oxidací.

Dr. Benjamin La (Loma Linda University, California, USA) potvrdil, že Pycnogenol® stimuluje tvorbu antioxidačních enzymů uvnitř buněk, tudíž dochází k zesilování jejich první obranné linie proti volným radikálům.

In vitro studie uskutečněná univerzitou v Tokiu (Japonsko) ukázala, že Pycnogenol® je výrazně silnějším antioxidantem než ostatní antioxidanty testované k ochraně křehkých lipidů oka.

Na univerzitě v Dallasu (Texas, USA) Dr. Kenny Jialal uskutečnil klinickou studii se 45 zdravými dobrovolníky, aby představil zvýšenou antioxidační kapacitu (ORAC) v krvi poté, co byl užíván Pycnogenol®. Dobrovolníci užívali denně 150 mg Pycnogenolu® po dobu šesti týdnů, hodnoty v krvi byly kontrolovány po třech a šesti týdnech. Dodatečně byly také odebrány vzorky dobrovolníkům 4 týdny poté, co skončili s užíváním Pycnogenolu®.

Výsledek byl pozoruhodný - u obou měřených kategorií došlo ke zvýšení antioxidační kapacity na 40 % jak po třech, tak po šesti týdnech. Po čtyřtýdenním vysazení Pycnogenolu® hodnota ORAC klesla na výchozí úroveň.

Pycnogenol® je vysoce biologicky využitelným prostředkem poskytujícím uživateli značnou antioxidační ochranu.

Fyzický výkon s podporou Pycnogenolu®

Proč je klíčové zůstat aktivním co nejdéle?

Podle Světové zdravotnické organizace je fyzická „neaktivita“ čtvrtým nejrizikovějším faktorem úmrtnosti ve světě!

Pravidelný pohyb pomáhá udržet organismus zdravý.

Zdravotní prospěch přináší jak mírná, tak značná intenzita fyzických aktivit.

Fyzická aktivita s sebou přináší navýšení oxidace živin, v průběhu cvičení probíhá množství fyziologických pochodů a biochemických, vzájemně se ovlivňujících, interakcí. Nejvýznamnější a výkon limitující souhra se odehrává mezi kardio-respiračním systémem a kosterními svaly.

Jakou roli zde hraje Pycnogenol®?

Během pohybové aktivity se v našem těle zvyšuje potřeba kyslíku. Dle výzkumů Pycnogenol® pomáhá organismu produkovat oxid dusnatý (NO), který zvyšuje krevní mikrocirkulaci a zlepšuje tok krve ke svalům. Tato skutečnost pomáhá tělu dosáhnout maxima svalového výkonu a urychluje zotavení po cvičení, což podporuje redukci svalových bolestí.

Zvyšuje výkon

Spojení mezi Pycnogenolem® a výkonem ve sportu bylo zkoumáno před několika lety v Karolínské státní univerzitě. Prokázalo se, že díky užívání Pycnogenolu® došlo u rekreačních sportovců ke zvýšení sportovního výkonu.

V této dvojitě slepé, placebem kontrolované studii byl rekreačním sportovcům po dobu 30 dní podáván Pycnogenol® nebo placebo.

Účastníci běželi za kontrolovaných podmínek na běžícím pásu s individuálním nastavením přizpůsobeným 85 % příjmu osob-ního maximálního množství kyslíku, aby se předešlo příliš rychlému vyčerpání a redukci anaerobního metabolismu.

Výsledky studie ukázaly významné zvýšení sportovního výkonu v průběhu užívání Pycnogenolu® (o 21 %) ve srovnání s výkonem sportovců užívajících placebo.

Zmírňuje křeče a svalovou bolest

Zvýšený nárůst fyzické aktivity může způsobit bolesti svalů a únavu, přičemž k odeznění těchto potíží bude třeba několika dní. A právě Pycnogenol® přispívá k významnému snížení svalové bolesti a křečí jak u sportovců, tak u zdravých jedinců.

Je známo, že slabá cirkulace ve svalech způsobuje křeče. Tento antioxidant díky stimulaci krevního toku k jejich svalovým tkáním zmírňuje bolest způsobenou křečemi.

Výsledky výzkumů signalizují, že Pycnogenol® může hrát významnou roli během sportu tím, že zvyšuje krevní tok směrem ke svalům a urychlí rekonvalescenci a znovunabytí sil po fyzické aktivitě a cvičení.

Tato skutečnost je významnou informací pro miliony atletů a sportovců po celém světě. Je zároveň velice důležitá pro všechny jednotlivce, kteří mají problém se svalovými bolestmi či křečemi a hledají úlevu prostřednictvím přírodního řešení.

Podporuje tvorbu energie

V průběhu kyslíkem řízené tvorby energie dochází v lidském organismu k tvorbě volných radikálů. Během vyčerpávající fyzické aktivity mohou volné radikály dokonce rozštěpit svalové buňky na částice, které mohou být detekovány v krvi.

Pycnogenol® sám o sobě energii netvoří, ale jelikož působí proti vlivům volných radikálů a zlepšuje krevní tok:

podporuje tak optimální zásobování organismu živinami a kyslíkem,

pomáhá tělu, aby fungovalo kontinuálně a s optimálním výkonem,

pomáhá uvolnit zúžené krevní cévy,

udržuje plynulé proudění krve.

Zlepšuje tělesnou zdatnost a svalovou rekonvalescenci

Nový výzkum publikovaný v prosinci 2013 v časopise the Journal of Sports Medicine and Physical Fitness dokazuje účinnost tohoto přírodního suplementu při zlepšení výkonu i celkové tělesné zdatnosti a při znovunabytí sil po fyzické aktivitě a cvičení.

Klinický výzkum prokázal, že Pycnogenol® je účinný při zlepšení a zvýšení sportovního výkonu, redukuje svalové křeče i svalovou bolest, a to díky tomu, že má pod kontrolou oxidační stres (nevyváženost mezi antioxidanty a pro-oxidanty, pro-oxidanty mohou bránit schopnosti těla opravovat svalové poškození).

Doktor Steven Lamm M.D, odborník a praktikant zdravotní a výživové medicíny, tvrdí: „Jak rekreační, tak profesionální sportovci vnímají dopady svalové bolesti a křečí, které jsou způsobené oxidačním stresem - tyto faktory mohou ovlivnit celkovou tělesnou zdatnost a znovunabytí sil. Takové fitness programy, obzvláště pokud jsou součástí novoročních předsevzetí, mohou způsobit bolestivost a celkové potíže, které se pak stanou součástí dalších sportovních výkonů. Závěry studie ukazují, že suplementace pomocí Pycnogenolu® může zlepšit výkon, výrazným způsobem podpořit znovunabytí sil a pomoci tak při dosahování vytyčených a vytoužených fitness výsledků”.

Uvedená studie byla založena na armádním testu tělesné zdatnosti (Army Physical Fitness Test - APFT), který hodnotí fyzickou tělesnou zdatnost pomocí svalové síly, výkonu a kardiovaskulárního výkonu. Ve studii byla využita základní metrika tohoto testu včetně počtu sedů-lehů a kliků, které účastníci stihli za 2 minuty, a čas, za který uběhli 2 míle.

Studie byla vedena ve dvou částech v Chieti-Pescara (univerzita v Pescara, Itálie), zúčastnilo se 201 subjektů ve věku 32 - 36 let. U každého účastníka byl proveden test dle uvedeného armádního testu APFT nebo byl sledován při dokončování průměrně 100minutového triatlonu.

Každý z klinických výzkumů byl rozdělen do dvou skupin - jedna skupina užívala každý den Pycnogenol®, druhá ne. 

Výsledky obou odlišných výzkumů dokázaly, že čtyř až osmitýdenní užívání Pycnogenolu® způsobilo významné zvýšení tělesné zdatnosti i výkonu, došlo také k redukci svalové bolesti způsobené výkonem a oxidačním stresem.

První část studie zahrnovala 147 rekreačních sportovců - 74 účastníků (38 mužů; 36 žen) zařadilo 100 mg Pycnogenolu® do svého denního režimu, zbývajících 73 (36 mužů; 37 žen) tak neučinilo. Všichni byli testováni pomocí testu APFT. Ve skupině s Pycnogenolem® se v průběhu 8 týdnů ukázalo pozoruhodné zlepšení ve všech těchto oblastech:

konečný čas běhu na dvě míle se významně snížil, průměrně téměř o dvě minuty

během dvou minut, kdy měli účastníci cvičit kliky, došlo k významnému zvýšení průměrného počtu kliků (o 25 %)

během dvou minut, kdy měli účastníci cvičit sedy-lehy, došlo ke zvýšení průměrného počtu těchto cviků (o 15 %)

Druhá část studie zkoumala vyšší úroveň tělesné zdatnosti - testovala 54 mužských triatlonistů. Skupina s Pycnogenolem® zahrnovala 32 účastníků, kteří užívali denně 150 mg Pycnogenolu®. Kontrolní skupina zahrnovala 22 účastníků, kteří Pycnogenol® neužívali. Účastníci byli sledováni čtyři týdny a hodnoceni průměrně 100minutovým triatlonem, který sestával z 0,76 km plavání, 19,3 km jízdy na kole a 5 km běhu.

Účastníci, kteří užívali Pycnogenol®, zaběhli mnohem lepší čas a došlo k výrazné redukci hladiny oxidačního stresu: 

významné zvýšení rychlosti a síly (100minutový triatlon - čas z původních 1:40:24 na 1:29:44)

významná redukce svalových křečí

kontrolovaný redukční stres

„Tato studie podává důkaz, že denní suplementace Pycnogenolem® nabízí přírodní řešení, jak pomoci redukovat potréninkovou svalovou bolest, jak zvýšit hladinu fyzického výkonu a jak být dříve a rychleji fyzicky zdatný a trénovaný”, řekl doktor Gianni Belcaro, vedoucí výzkumník celé studie. „Pycnogenol® spolu s dobrým tréninkem a vhodnou výživou může významně napomoci zlepšit celkovou fyzickou zdatnost a redukovat oxidační stres a svalovou bolest, ať už u těch, kteří cvičí rekreačně, či u triatlonistů.”

Dle materiálů výrobce přeložila PhDr. Ing. Petra Kantorová

(Časopis FINCLUB 5/2014)