JAK ŽÍT DLOUHO.cz

Znovunastolení a udržení rovnováhy jakékoliv části těla s cílem dospět opět k rovnováze.

KOŠÍK

 x 

košík je prázdný

Vitakrilcaps - Krilový olej - mimořádně přínosný zdroj omega-3 kyselin

Superba™ antarktický krilový olej pochází z krunýřovky krillové (Euphausia superba), která žije v obrovských hejnech ve vodách Antarktidy. Krunýřovka se živí droboučkým fytoplanktonem a je podstatnou součástí potravinového řetězce Antarktidy. Je zdrojem pokrmu pro mnoho antarktických mořských živočichů, včetně velryb, tuleňů a tučňáků.

 

Krunýřovka (kril) je bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin: DHA (kyseliny dokosahexaenové), EPA (kyseliny eikosapentaenové) a astaxanthinu, který jí dodává charakteristickou červenou barvu. Astaxanthin patří mezi hlavní karotenoidy mořských živočichů a plní i tyto další funkce:

chrání před oxidací nezbytné nenasycené mastné kyseliny

stimuluje imunitní odpověď organismu

ochraňuje před UV zářením

 zlepšuje komunikaci mezi buňkami

ovlivňuje chování, zlepšuje plodnost

Všechny tyto funkce a činnosti, stejně jako mnoho dalších, dokáže astaxanthin přenést i na lidský organismus, čímž mu zajišťuje značnou ochranu a pevné zdraví.

 

Krilový olej - vynikající zdroj omega-3

Superba™ krilový olej dodává většinu obsažených omega-3 kyselin ve formě fosfolipidů, naopak rybí olej poskytuje omega-3 kyseliny v podobě triglyceridů a ethylesterů.

Univerzity v Oslu a Akershus University College zkoumaly vliv krilového i rybího oleje na koncentraci lipidů v krvi a také markerů oxidačního stresu a zánětů, aby zjistily, jak tyto různé molekulární formy omega-3 kyselin (triglyceridy a fosfolipidy) ovlivňují hladinu EPA a DHA.

Výzkum potvrdil, že konzumace krilového oleje umožňuje snižovat užívání DHA a EPA. Navíc se zjistilo, že vzrostla nejen hladina nezbytných omega-3 mastných kyselin, ale také ukazatel HDL-cholesterol/TG, což ještě více poukazuje na to, jak dalece je tento přípravek zdraví prospěšný.

Po užívání krilového oleje Superba™ došlo ke snížení hladiny triglyceridů v plazmě a k výraznému snížení rizika ischemické choroby srdeční, což nebylo pozorováno u osob užívajících olej z ryb.

Jiné výzkumy potvrdily, že Superba™ krilový olej může příznivě působit na osoby s metabolickým syndromem a hepatickou steatózou. V preklinických výzkumech byla myším nasazena dieta s vysokým obsahem tuků, což způsobilo výrazný nárůst tuku a cholestero-lu v játrech. Superba™ krilový olej, který je bohatým zdrojem omega-3 fosfolipidů, pomohl zredukovat obsah tuku a cholesterolu u těchto myší krmených tučnou stravou.

Krilový olej - zdroj astaxanthinu

Astaxanthin je látka, která se v přírodě běžně vyskytuje. Má růžovou barvu (xanthofyl) a patří do skupiny karotenoidů. Kril obsahuje velké množství tohoto barviva a díky němu má charakteristické růžové zabarvení. Struktura astaxanthinu je velmi podobná struktuře jiných karotenoidů, takových jako beta-karoten, lutein, zeaxanthin, proto vykazuje metabolické a fyziologické funkce, které jsou pro karotenoidy typické.

Přítomnost hydroxylových a ketonových skupin v každém prstenci částic astaxanthinu ji však polarizuje a dodává unikátní vlastnosti, jako jsou schopnost esterifikace, afinita k fosfolipidům a větší antioxidační aktivita. Díky této unikátní struktuře a velmi vysoké antioxidační účinnosti astaxanthin výborně chrání fosfolipidy cytoplazmatických membrán a ostatní lipidy organismu před poškozením, které způsobují volné radikály. Účinnost této látky zajišťuje její stavba, která chrání strukturu cytoplazmatické membrány z obou stran.

Objev astaxanthinu a jeho neskutečně silných antioxidačních vlastností otevírá novou kapitolu v používání přírodních antioxidantů. Již několik let probíhají klinické testy zaměřené na použití astaxanthinu. Dosažené výsledky nesporně ukazují, jak prospěšné je pro zdraví našeho organismu doplňování této látky.

Astaxanthin a ochrana před nádory

Vědci ze School of Food Science z washingtonské univerzity provedli výzkum, jehož cílem bylo určit, jaký vliv má strava obsahující astaxanthin na imunitu, míru poškození DNA a zánětlivost u mladých zdravých žen (průměrný věk 21,5 let). Ženy byly rozděleny do 3 skupin a po dobu 8 týdnů dostávaly 0 mg, 2 mg nebo 8 mg astaxanthinu denně.

Nárůst hladiny astaxanthinu v plazmě v závislosti na dávce byl pozorován jak po čtyřech, tak po osmi týdnech užívání. Díky většímu množství astaxanthinu v organismu došlo už po 4 týdnech ke snížení počtu poškození DNA. Na základě poškození markerů DNA bylo u obou skupin, které dostávaly astaxanthin, pozorováno snížení poškození v průměru o 42 %.

Redukce množství poškození DNA, jak je obecně známo, snižuje riziko vzniku nebezpečných mutací v genetickém materiálu, které mohou vést k rozvoji nádorů.

Astaxanthin a záněty

Obecným testem na přítomnost zánětů v těle je množství proteinu CRP v krvi. Jeho vysoká hladina poukazuje na zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. Výsledky měření tohoto parametru v plazmě pacientů po 8 týdnech užívání 2 mg astaxanthinu denně prokázaly až 50% snížení výskytu CRP proteinu oproti počátečním hodnotám. Odolnost vůči zánětům se tak výrazně zvýšila.

Astaxanthin a imunita

Astaxanthin dokáže stimulovat růst lymfocytů v imunitním systému. Výsledky výzkumů ukázaly, že celkové množství lymfocytů T a B se zvětšovalo, avšak na populaci lymfocytů Th, Tc a buněk NK to vliv nemělo. Došlo naopak ke zvýšení cytotoxické aktivity buněk NK - znamená to úžasný nárůst obranyschopnosti organismu, zvláště před bakteriemi a viry, ale také před rozvojem rakovinotvorných procesů.

Silný vliv astaxanthinu na imunitu potvrdily i tuberkulinové testy. Reakce osob, které dostávaly 2 mg astaxanthinu, byla mnohem výraznější, a tudíž jejich odolnost vůči tuberkulóze mnohem lepší než odolnost osob, které astaxanthin nedostávaly.

Astaxanthin a reflux

Astaxanthin je účinný v mírnění příznaků refluxní choroby jícnu u pacientů s žaludeční infekcí Helicobacter pylori. Prokázala to studie, kterou provedl mezinárodní tým evropských vědců.

Pacienti trpící poruchou trávení, u nichž byla diagnostikována nákaza bakterií Helicobacter pylori, dostávali po dobu 4 týdnů 40 mg astaxanthinu denně. Jedním z nejviditelnějších efektů terapie bylo snížení projevů refluxu měřeného dle mezinárodní stupnice GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale) až o 45 %. Kromě snížení těchto projevů došlo také k obecnému zlepšení nálady.

Vědci se domnívají, že za příznivý vliv astaxanthinu vděčíme především jeho antioxidačním schopnostem, které pomáhají zmenšovat oxidační stres vyvolaný mj. bakteriemi. Nadměrný oxidační stres a s ním související záněty mohou být jednou z příčin intenzivnějších refluxních symptomů.

Astaxanthin a ateroskleróza

Nejnovější klinické testy, které v roce 2010 proběhly v Japonsku, ukázaly, že astaxanthin je nezvykle účinnou látkou působící na redukci koncentrace triglyceridů u pacientů s jejich nadměrným výskytem. U osob, kterým bylo podáváno od 18 mg astaxanthinu denně, bylo již po 12 týdnech pozorováno více než 25% snížení koncentrace triglyceridů. S tímto snížením šlo ruku v ruce zvýšení dobrého cholesterolu (HDL) o zhruba 15 %. Tyto výsledky bezesporu potvrzují, že astaxanthin může být považován za přírodní látku účinně působící proti ateroskleróze.

Astaxanthin a kůže

Silné antioxidační vlastnosti astaxanthinu lze, dle provedených výzkumů, využít také ke zpomalení procesu stárnutí kůže a k posílení ochrany pokožky před UV zářením. Jednou z hlavních příčin stárnutí a vytváření strukturálních i funkčních poruch na mnoha úrovních fungování organismu jsou volné kyslíkové radikály, které v našem organismu vznikají. Volné radikály poškozují mj. genetický materiál buněk a kolagenová vlákna kůže - dochází tak ke ztrátě elasticity, k tvorbě vrásek, k vysušení v důsledku zhoršené schopnosti vázání vody a jejího zadržování v pokožce.Přírodní látky s antioxidačními vlastnostmi, jako je např. astaxanthin, jsou schopny neutralizovat reaktivní částice kyslíkua tím zpomalit vznik a progresi uvedených změn. Bylo prokázáno a obrazovými dermatologickými testy změřeno, že u žen (průměrný věk 38 let), které po dobu 6 týdnů dostávaly 6 mg astaxanthinu denně, došlo k výraznému zlepšení stavu pleti v obličeji. Byla pozorována redukce hloubky vrásek, zvýšení elasticity kůže a zlepšení hydratace.

Astaxanthin a UV záření

Výzkum, který prováděla firma Cyanotech Corporation, prokázal, že astaxanthin výrazně podporuje ochranu kůže před slunečním zářením.

Kůže osob, které se experimentu účastnily, byla testována na minimální erytematózní dávky, čili na množství UV paprsků, které působí zrudnutí kůže. Těmto osobám bylo následně podáváno 4 mg astaxanthinu denně po dobu dvou týdnů. Poté se ukázalo, že astaxanthin zvýšil odolnost proti spáleninám způsobeným sluncem. Množství UV záření potřebné k vyvolání zarudnutí se zvýšilo o 25 %, což znamená, že během pouhých dvou týdnů se odolnost kůže na UV záření zvýšila o 25 %. Stalo se tak díky astaxanthinu - zneutralizoval část volných radikálů (vznikajících působením UV), které jsou zodpovědné za poškození struktur kůže a vznik zarudnutí.

Vědci předpokládají, že trvalé zařazení takového množství karotenoidu do stravy může až několikanásobně zvýšit potenciál ochrany kůže.

Astaxanthin a zrak

Oční lékařka MUDr. Jana Brychtová poznamenala: „Astaxanthin rovněž pozitivně ovlivňuje zrak, zrakovou ostrost, a to svým působením jako prekurzor sítnicových barviv (analogicky jako např. mnohem známější zeaxanthin). Je proto vhodný i jako ochrana před věkem podmíněnou makulární degenerací, nejlépe ve spolupráci se zeaxanthinem a luteinem.“

 

SHRNUTÍ

Člověk nejenže nemůže astaxanthin produkovat, není ani schopen jej přeměňovat na vitamín A. Na rozdíl od beta-karotenu nemá astaxanthin aktivitu provitamínu A, proto může být bezpečně používán společně s karotenoidy, které jsou předchůdci tohoto vitamínu, bez obav, že bude překročena jeho hladina v organismu. Astaxanthin obsažený v krilovém oleji je bezpochyby jednou z nejsilnějších bioaktivních složek prospěšných pro zachování dobrého zdraví.

Superba™ krilový olej pozitivně působí na mezibuněčnou komunikaci, umožňuje svobodné zdolávání bariéry krev-mozek.

Umožňuje správně regulovat imunologickou odpověď, zmírnit zánětlivé procesy, snížit hladinu nepříznivých oxidačních procesů a degradaci důležitých buněčných prvků. Mimo jiné zlepšuje regeneraci buněk srdečního svalu po infarktu a působí proti ateroskleróze.

 

VITAKRILCAPS

Nová generace omega-3 mastných kyselin v podobě KRILOVÉHO OLEJE - lepší vstřebatelnost i efekt.

Vysoké množství fosfolipidů - péče o játra, mozek, výkon.

Přírodní antioxidanty a mořské flavonoidy - mnohonásobně vyšší antioxidační účinek, bezvadná vstřebatelnost.

Nemá chuť ryb, nezpůsobuje říhání.

Balení: 60 kapslí

Dávkování: 2 kapsle denně, ráno, během jídla

Denní dávka obsahuje: 1000 mg krilového oleje Superba™, který je zdrojem 240 mg omega-3 mastných kyselin (EPA 120 mg, DHA 55 mg), 400 mg fosfolipidů, 50 mg cholinu, 100 µg astaxanthinu. Výrobek není určen dětem do 3 let.        

Krilový olej se získává z krunýřovky krillové, která pochází z čistých moří kolem Antarktidy, kde jsou celosvětově nejčistší vody - bez rtuti, toxických látek a těžkých kovů! Ekologická těžba krunýřovky i zpracovatelský proces podléhají od počátku do konce přísným kontrolám.

 

MUDr. Natalia Łukashova

(Časopis Finclub 6/2015)